en daarom is het  onze missie  die tastbaar te maken in onze onderneming én daarbuiten.Werken met hout uit ecologisch beheerde bossen is sinds onze start in 1979 een evidentie maar we doen meer …

Van bij het begin verwarmt HOUTLAND CO2-neutraal door houten resten te verbranden in een verbrandingsketel.

Geregeld bieden wij stagiairs de kans om bij HOUTLAND te komen bijleren. Zowel de collega's in het atelier als de administratieve medewerkers delen zo hun professionele kennis met studenten. 

Regenwater wordt gebruikt voor het impregneren van het hout en voor de sanitaire installaties.

Alle posities zijn zowel door mannen als vrouwen uitvoerbaar.

Sinds 1990  steunt HOUTLAND projecten in India en Irak om het welzijn, het onderwijs en de veiligheid van de kinderen ter plaatse te voorzien en te verbeteren. Zo blijven de kinderen weg van constante dreigingen zoals kinderprostitutie en gaan ze een betere toekomst tegemoet.

Lees meer

In april 2022 is HOUTLAND gestart met de aanplant van een bos.  Ons leefmilieu en haar biodiversiteit staan erg onder druk; Houtland wil met de aanplant van een bos meewerken aan de verbetering hiervan.
Lees meer


Een elektrische poolcar is aanwezig voor verplaatsingen door het personeel.In het kader van het  Voka Charter Duurzaam Ondernemen  werken we verder aan een duurzaam HOUTLAND en hebben we onze Sustainable Development Goals (SDG’s) bepaald.

2022

Transparante communicatie met onze stakeholders.
Houtland maakt werk van een duidelijke en open communicatie omtrent haar plannen, activiteiten en aanbod van producten. Met nieuwsbrieven, intern overleg, folders en catalogi, een nieuwe website/webshop en verschillende social mediakanalen informeert Houtland haar verschillende stakeholders.


2022

Optimalisatie klachtenprocedure voor een efficiënte  behandeling van binnenkomende klachten.


2022

Bijdragen tot een duurzame bebouwde omgeving.
HOUTLAND onderzoekt de installatie van elektrische laadpalen voor gebruik door de medewerkers en voor openbaar gebruik door de buurtbewoners.


2022

Steunen van goede doelen en projecten met maatschappelijk of culturele meerwaarde.
HOUTLAND gaat verder in de ondersteuning van en de communicatie over ontwikkelingsprojecten in India en Irak. 


2022

Bijdragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot. 
HOUTLAND wil de algemene fysieke toestand van haar medewerkers verbeteren door hen bewust te maken van hun mobiliteit en te stimuleren zich ecologisch te verplaatsen. Naast de electrische poolwagen wordt ook de aanschaf van poolfietsen en een fietsleaseplan onderzocht. 


2022

HOUTLAND heeft KPI’s om het energieverbruik verder op te volgen en bij te sturen.


2022

Loonbeleid dat ongelijkheid tegengaat.


2022

Beperking verpakkingsmateriaal en zoektocht naar duurzame verpakkingsalternatieven.

Houtland wil door het correct inpakken van de producten het verpakkingsmateriaal verminderen, afval verminderen en beter sorteren en van compost een norm maken.


2022

HOUTLAND is een veilige en aangename werkplek.

Door een bevraging naar het psychosociaal welzijn zijn er verbeter- en actiepunten opgesteld. Meer niet-werkgerelateerde activiteiten worden op de agenda gezet.


2022

Bevorderen van de fysische gezondheid van onze  medewerkers.

Zowel voor de administratieve medewerkers als voor de mensen in het atelier wordt de ergonomie verbetert door o.a. de aanschaf van ergonomische stoelen, werktafels op correcte hoogte, …


2022

Begeleiding op de werkvloer.

Door het coachen van de medewerkers wil HOUTLAND haar resultaten verbeteren, de communicatie en samenwerkingen optimaliseren en waar nodig een andere aanpak ontwikkelen. Het bestuur volgt hiervoor diverse opleidingen.


2022

Hernieuwbare en duurzame energie(projecten).

HOUTLAND wil zelf meer groene energie produceren door het gebruik van zonnepanelen. De plaatsing is voorzien voor 2023 en 2024.


2024

De verschillende stakeholders worden betrokken bij het implementeren van het duurzaamheidsbeleid.  


2024

Als organisatie ondersteunen we bewust de lokale (sociale) economie.


2024

HOUTLAND engageert zich om het aantal transportkilometers op de weg voor vervoer van grondstoffen, hulpstoffen en producten te reduceren.


2024

HOUTLAND moedigt ondernemerschap, creativiteit, innovatie en groei aan bij haar medewerkers.  


2024

De medewerkers krijgen alle kansen om opleidingen te volgen, zowel intern als extern.