Privacybeleid

    Identiteit van de website/eigenaar

    Merknaam: Houtland

    Handelsbenaming & vennootschapsvorm: Houtland Garden BV

    Vennootschapszetel: Eegene 45, 9200 Dendermonde

    Ondernemingsnummer & BTW-indentificatienummer: BE 0419 283 884

    Telefoon: 052 42 26 06 - E-mail: [email protected] - Website: www.houtland.be

    Bankrekeningnummer: BE50 7372 2201 1118

    Het doel van de website is om de bezoeker te informeren over de goederen en diensten van Houtland Garden BV. Onderstaande regels en voorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de website van Houtland Garden BV en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker verklaart zich akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen. 


    Toegang tot de website

    Alle informatie (tekst, bestanden en beelden) stelt Houtland Garden BV enkel ter informatie ter beschikking.

    Deze informatie is voor elke bezoeker beschikbaar. Houtland Garden BV behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden m.b.t. de toegang van de website te wijzigen.


    Aansprakelijkheid weergegeven informatie

    Alle informatie (teksten, documenten, beelden, databanken of andere) op deze website stelt Houtland Garden BV ter beschikking zonder enige garantie of waarborg van Houtland Garden BV met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

    Houtland Garden BV is dan ook niet aansprakelijk m.b.t. het gebruik van teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, ook niet m.b.t. de uitvoering.


    Aanwezige links

    Deze website bevat links naar websites van derden om het bezoek van www.houtland.be te vergemakkelijken. De bezoeker is vrij in het gebruik van de links.

    Enige schade naar aanleiding van gebruik van de links valt buiten de aansprakelijkheid van Houtland Garden BV. Houtland Garden BV geeft geen garantie voor gebruik van deze sites van derde, alsook voor de informatie op deze sites.

    Als de bezoeker van www.houtland.be vaststelt dat aanwezige link incorrect zijn of niet functioneren, mag dit ten allen tijde gemeld worden. 
    Houtland Garden BV behoudt zich het recht voor om nieuwe links toe te voegen of bestaande te verwijderen.


    Bescherming van intellectuele rechten

    Het logo en de bedrijfsnaam van Houtland Garden BV behoort tot diens auteursrecht en mogen onder geen beding gereproduceerd of weergegeven worden zonder toestemming van Houtland Garden BV.

    De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van Houtland Garden BV kan enkel na uitdrukkelijke toestemming.

    Houtland Garden BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

    Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op www.houtland.be, worden gevraagd Houtland Garden BV hiervan op de hoogte te brengen. Houtland Garden BV zal dan het inbreukmakend materiaal (minstens tijdelijk) van de website verwijderen.


    Privacy Policy

    Houtland Garden BV verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor de aankoop van een product.

    Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

    De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Houtland Garden BV. Houtland Garden BV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

    Houtland Garden BV hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

    Houtland Garden BV geeft u daarbij volgende garanties:

    • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

    • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

    • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen.

    • Houtland Garden BV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

    • Houtland Garden BV biedt u op eenvoudig verzoek via e-mail naar [email protected] toegang tot uw gegevens.

    • U kan uw gegevens ten allen tijde laten corrigeren en wissen of bezwaar indien tegen marketingdoeleinden via e-mail naar [email protected].


    Wijzigingen: Houtland Garden BV heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.


    Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

    Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en het gebruik van de volgende diensten:

    • De gebruiker contacteren

     Door uw gegevens in te vullen op het contactformulier ( https://houtland.be/contact/) , geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen of andere vraag. 
     Verzamelde persoonlijke gegevens: voornaam, familienaam, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, e-mailadres.

    • Analytics

     De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten Houtland Garden BV toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren om gebruikersgedrag in kaart te brengen.

    • Google Adwords conversietracking

     Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie.
     Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.
     Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy

    • Google Analytics

     Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.
     Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
     Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.
     Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy