Onze certificaten

PEFC  - DUURZAAM BOSBEHEER

PEFC (Programme for the Endorcement of Forest Certification Scheme) is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld.  Deze onafhankelijke, niet-gouvernementele milieuorganisatie zonder winstoogmerk fungeert als paraplu voor nationale certificatiesystemen.

PEFC garandeert dat bossen worden beheerd met inachtneming van strenge criteria en dat de houtstromen van in het bos tot bij de consument nauwgezet worden gevolgd en gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen. Elke schakel in deze 'controleketen' dient in het bezit te zijn van een certificaat om het product te kunnen voorzien van het PEFC-label. Het gaat hier dus om een gesloten, gecontroleerde keten.

Het PEFC-label biedt u de garantie dat het product aan meer dan 300 criteria voldoet en dat het op de meest duurzame en ecologische manier tot stand is gekomen.

Bekijk certificaat


PEFC  -  LA GESTION DURABLE DES FORÊTS 

PEFC est une organisation indépendante, non gouvernementale et sans but lucratif, pour la gestion durable des forêts. PEFC (littéralement: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) est né en 1999. A l'origine, PEFC était un label européen, mais il s'est rapidement étendu au monde entier. 

Le label bénéficie du soutien de tous les acteurs qui, de près ou de loin, sont concernés par les forêts. Tous ces groupements d'intérêts sont également représentés dans le système PEFC, construit autour de trois chambres: écologique, sociale et économique. PEFC est un système crédible et transparent soutenu par les pouvoirs publics.

Le but de PEFC est de garantir la gestion durable des forêts à travers le monde, ainsi que le respect de leurs fonctions, pour assurer le bien-être des générations présentes sans nuire à celui des générations futures. Les bois ou produits à base de bois labellisés PEFC sont une garantie pour les entreprises et les consommateurs, qu’ils utilisent des produits en bois issus de forêts gérées durablement. En choisissant des produits PEFC, les utilisateurs aident à combattre les coupes illégales de bois.​

Le certificat


FSC ®  - VERANTWOORD BOSBEHEER

De bescherming van het milieu begint bij verantwoord bosbeheer. Bossen zijn niet enkel bron van economische grondstoffen, zoals voor het maken van papier, maar zijn voornamelijk de natuurlijke habitat van een massa dier- en plantsoorten. Om deze ecosystemen te beschermen is een genormeerd, verantwoord bosbeheer noodzakelijk. Het FSC  certificaat garandeert u dat er werd voldaan aan deze genormeerde milieucriteria en is het enige systeem dat ondersteund wordt binnen alle belangrijke milieuorganisaties.

Bekijk certificaatFIBERMULCH

Fibermulch zijn fijne houtsnippers die hoofdzakelijk vervaardigd zijn uit wegwerppaletten. De houtsnippers moeten voldoen aan voorwaarden.

Bekijk certificaatATG

Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer d.m.v. de autoclaaf die voldoet aan de vereiste voorwaarden.

Bekijk certificaat