SDG 5 - Gendergelijkheid

2022

We hebben een beleid waarin het psychosociaal welzijn van onze medewerkers voorop staat. 

We kijken naar enkele initiatieven om onze werkplek aangenamer te maken. Denk hierbij aan een ping pong tafel op het terrein, het organiseren van een kubb toernooi, een dartsbord omhoog hangen en ook daar een competitie rond maken, ...

De werknemers zullen meer gemotiveerd zijn en zich beter voelen. Bovendien willlen wij op deze manier conflicten en miscommunicaties meer bespreekbaar maken. 


2022

We nemen concrete acties om de fysische gezondheid van onze medewerkers te bevorderen. 

Houtland wilt werken met vlootfietsen en meer gezamenlijke, fysieke activiteiten organiseren. Daarbovenop willen we met een tijdlijn werken om "idewe" doelen te behalen. 

Idewe heeft een aantal verbeterpunten opgesteld rond de ergonomie van Houtland. Deze punten zijn zowel van toepassing op het bureau als in onze ateliers. Dit dossier zal onze handleiding zijn om actiepunten aan te pakken. 


Terug naar onze SDG's